Tajuplná PersieTeherán • Hamadán • Qom • Kášán • Isfahán • Naín • Jazd • Kermán • Rayen • Mahán • Sarvestán • Persepolis • Pasargad • Šíráz • Teherán

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Poznámka: k získání víza do Íránu je nutné mít cestovní pas s biometrickými údaji. V cestovním pase nesmí být otisk razítka z izraelských hraničních přechodů. Ženy musí během zájezdu nosit šátek a nepřiléhavý oděv.

Min. počet účastníků: 15.

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Teheránu (s přestupem).
2. den: přílet do Teheránu , po vyřízení vstupních formalit odjezd do Hamadánu . Ubytování a dle časových možností krátký odpočinek. Odpoledne prohlídka města, při které uvidíte skalní nápisy Gádžnamé, mauzoleum Avíceny, hrobky Ester a Murdochaje, památník Baby Tahera. Večeře a nocleh.
3. den: snídaně. Přejezd kolem hlavního náboženského centra Qom až do Kášánu , kde si prohlédnete archeologickou lokalitu Tapeh Sialk s jedním z nejstarších chrámů mezopotámského typu zikkurat, historickým domem rodiny Borodžerdí a mešity Agha Bozorg. V podvečer příjezd do Isfahánu, večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Celodenní prohlídka pohádkového města Isfahán (UNESCO), historického náměstí Nakš-e Džahán, paláce Ali Kapu, mešity Imáma a šejcha Lotfolláha, historických mostů Khaju a Si-o-seh přes řeku Zajandé. Večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Odjezd do Jazdu, cestou zastávka u karavanseráje v Naínu . Prohlídka pouštního města Jazd , kde navštívíte zoroastriánské Věže ticha (místo, kde byli pohřbíváni příslušníci staroperského zoroastriánského náboženství), chrám Ataškadeh , kde plane věčný oheň a kde jsou malby proroka Zarathuštry. Navštívíte komplex Bagh-e Doulat Abad a Páteční mešitu . Večeře a nocleh.
6. den: snídaně. Odjezd do Kermánu . Při návštěvě města uvidíte komplex Ganž-Alí-Chán s bazarem a karavanserájem. Individuální volno na bazaru s možností navštívit krásnou čajovnu. Večeře a nocleh.
7. den: snídaně. Výlet na pevnost v Rayen a návštěva hrobky Nematolláha Valího v Mahánu , která má nejhezčí minarety v celém Iránu. Návrat na hotel, večeře a nocleh.
8. den: snídaně. Cesta do Šírázu zajímavou horskou scenérií s obědem v místní restauraci. V Sarvestánu si prohlédnete palác, který sloužil jako královská obora, a projedete kolem slaného jezera Maharlo. Večeře a nocleh.
9. den: po snídani výlet do Persepole (rozsáhlý archeologický areál je na seznamu UNESCO). Persepolis založil Dáreios Veliký v r. 522 před n. l. Jedná se o velký komplex staroperských památek. Nákš-e-Rostám s hrobkami perských králů achajmenovské dynastie a reliéfy z doby sásánovské dynastie. Pasargad s hrobkou Kýra Velikého a zbytky paláců a pevností. Návrat na hotel, večeře a nocleh.
10. den: snídaně. Prohlídka Šírázu , města opěvovaného perskými básníky. Návštěva hrobky oblíbeného perského básníka Haféze, zahrady Eram (UNESCO) a citadely Kharima Khana. Navštívíte bazar a se Šírázem se rozloučíte u Koránové brány. Transfer na letiště a přelet do Teheránu. Cestou krátká zastávka u impozantní v ěže Svobody Azadi . Večeře a nocleh v Teheránu.
11. den: snídaně. Dnes si prohlédnete hlavní město Teherán . Navštívíte nejvýznamnější památky a muzea např. historické Národní muzeum se sbírkou archeologických pokladů, městské opevnění a palác Golestán . V případě hezkého počasí výjezd na vyhlídku nad Teheránem, která bude jistě pěkným rozloučením s městem i celým Íránem. Na úplný závěr večeře v restauraci s folklórním programem. Po večeři transfer na letiště k vyřízení předodletových formalit. Kolem půlnoci odlet do Prahy (s přestupem).
12. den: ráno odlet do Prahy.

září 2020

22.09. - 03.10.20 úterý - sobota
polopenze letecky (Praha)
Sleva 10% 59 990 Kč 53 991 Kč
cena za 12 dní (9 nocí)
22.09. - 03.10.20 úterý - sobota
polopenze letecky (Praha)
Sleva 10% 59 990 Kč 53 991 Kč
cena za 12 dní (9 nocí)
(TourOperátor: FIRO-tour a.s.)

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha–Teherán–Praha (s přestupem)
 • dopravu klimatizovaným autokarem
 • přelet ze Šírázu do Teheránu
 • 9 nocí ve 2lůžkovém pokoji s příslušenstvím v 3*/4* hotelech
 • odpočinek ve 2lůžkovém pokoji s příslušenstvím v 3* hotelu po příletu
 • 10 večeří včetně večeře v restauraci s folklórním programem
 • 9 snídaní
 • vstupy dle programu
 • služby průvodce FIRO-tour
 • služby místního anglicky hovořícího průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

 • Povinné příplatky: íránské vízum (1 900 Kč) administrativně zajišťuje CK FIRO-tour s tím, že na íránskou ambasádu musí klienti osobně
 • Povinné příplatky: íránské vízum (1 900 Kč) administrativně zajišťuje CK FIRO-tour s tím, že na íránskou ambasádu musí klienti osobně
 • pojištění léčebných výloh
 • komplexní pojištění - viz katalog str. 11
 • 1lůžkový pokoj (8 990 Kč)
 • spropitné cca 70 EUR