Klasický okruh po Svaté zemiTel-Aviv • Netanya • Caesarea • Haifa • Akko • Tiberias • Galilejské jezero • Tabgha • Capernaum • Beit She´an • Nazareth • Tel-Aviv • Jeruzalém • Betlém • Qumran • Massada • Mrtvé moře • Tel-Aviv

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Poznámka: cena nezahrnuje spropitné (cca 50 USD).

Min. počet účastníků: 15.

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Tel-Avivu . Po příletu transfer do hotelu a ubytování.
2. den: snídaně. Prvním navštíveným místem bude Caesarea , město s římským amfiteátrem a byzantským akvaduktem. Dále Haifa , podzemní křižácké město Akko. Večer příjezd do Tiberiasu a ubytování. Večeře. Po večeři je možná procházka po březích Galilejského jezera. Večeře a nocleh.
3. den: snídaně. V ranních hodinách plavba lodí po Galilejském jezeře do Tabghy , kde je bazilika Rozmnožení chlebů a ryb, prohlédnete si ruiny staré synagogy a druhé Ježíšovo město, Capernaum. Cesta pokračuje přes Golanské výšiny do města Beit She´an, nejrozsáhlejší archeologické lokality v Izraeli. Návrat do Tiberiasu. Večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Cesta do Nazaretu , prohlídka, poté přesun do Tel - Avivu , okružní jízda městem. Zastávka ve starobylé Jaffě , nejstarší a nejmalebnější části Tel-Avivu. Na závěr dne přejezd do Jeruzaléma a ubytování (4 noci). Večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Celodenní program v západní části Jeruzaléma - budovy parlamentu, Yad Vashem - muzeum holocaustu, Ein Kerem (místo narození sv. Jana Křtitele). Večeře a nocleh.
6. den: snídaně. Podrobná prohlídka Jeruzaléma, Staré město i nové moderní budovy, kromě jiného vystoupíte na horu Olivetskou, navštívíte hrob Svaté Panny a hrob krále Davida. Křížovou cestou (Via Dolorosa) projdete ke Zdi nářků (možnost vsunout papírek s přáním). V odpoledních hodinách cesta do Betléma , kde uvidíte Chrám Narození Páně a pole pastýřů. Večeře a nocleh.
7. den: snídaně. Projedete kolem města Qumran (svitky biblických textů Starého zákona) na Massadu – pouštní pevnost postavenou králem Herodem. Výjezd lanovkou a prohlídka pevnosti. Na zpáteční cestě odpočinek u Mrtvého moře (možnost koupání). Večeře a nocleh.
8. den: snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

březen 2020

22.03. - 29.03.20 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
Sleva 10% 36 990 Kč 33 291 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

květen 2020

03.05. - 10.05.20 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
Sleva 10% 36 990 Kč 33 291 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

září 2020

06.09. - 13.09.20 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
Sleva 10% 36 990 Kč 33 291 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

listopad 2020

22.11. - 29.11.20 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
Sleva 10% 36 990 Kč 33 291 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)
(TourOperátor: FIRO-tour a.s.)

Cena zahrnuje

  • leteckou dopravu Praha–Tel-Aviv–Praha
  • dopravu klimatizovaným autokarem dle programu
  • 7 nocí ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím v 3* hotelech
  • 6x polopenzi
  • vstupy dle programu
  • služby česky hovořícího místního průvodce (1. - 7. den zájezdu)
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

  • pojištění léčebných výloh
  • komplexní pojištění - viz katalog str. 11
  • 1lůžkový pokoj (9 990 Kč)