Hlavní stránka
Zájezdy
Libanon

Libanonská pohlednice - letecké víkendyBejrút • Baalbek • Zahlé • Andžar • Nahr al-Kalb • Džaíta • Harrísa • Džúníje • Fakra • Beiteddine • Bejrút

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Poznámka: cena nezahrnuje spropitné cca 25 USD.
V cestovním pase nesmí být otisk razítka izraelských hraničních orgánů ani razítka z jordánsko-izraelského či egyptsko-izraelského hraničního přechodu.

Min. počet účastníků: 15.

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Bejrútu. Přílet v nočních hodinách do Bejrútu a transfer do hotelu na krátký odpočinek.
2. den: snídaně. Odjezd směrem k syrským hranicím do Baalbeku , kde se nacházejí pozůstatky města v románském stylu z r. 50–150 n. l., např. chrámy Jupitera a Venuše. Odpoledne při přejezdu do Andžaru zastávka v letovisku Zahlé na březích řeky Bardúní. Prohlídka sídla ummájovských chalífů Andžaru (UNESCO). Návrat do Bejrútu. Večeře a nocleh.
3. den: snídaně. Trasa celodenního výletu zamíří přes ústí Nahr al-Kalb (starověká řeka Lykos)na jejímž břehu se dochovalo množství nápisů od armád dobyvatelů, které se ji pokusili překročit) k úchvatnému jeskynnímu komplexu Džaíta s víceúrovňovým labyrintem jeskyní dlouhým 9 kilometrů. Výjezd do Harrísa na nádhernou vyhlídku od sochy Panny Marie Libanonské obklopené kostely a katedrálami nejrůznějších církví. Sjezd unikátní kabinovou lanovkou na pobřeží do Džúníje . Výjezd do jednoho z nejlepších soukromých lyžařských letovisek na světě Fakry . Důvodem jeho návštěvy ale bude především prohlídka rozvalin antického města. Návrat do Bejrútu. Večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Volný program v Bejrútu. Zájemci se mohou vydat na celodenní výlet (cena cca 40 USD) do jedné z nejkrásnějších horských krajin Libanonu v údolí Kadiša s množstvím starobylých klášterů, které je jednou z nejdůležitějších a nejdříve osídlených křesťanských oblastí na světě. Zastávka v Bšarré - rodišti Chalíla Džibrána, nejvýznamnějšího a nejoslavovanějšího libanonského spisovatele. Výjezd do nejstaršího lyžařského letoviska Cedars , kterému dal jméno cedrový les se stromy starými okolo 1500 let. Starobylé cedry jako pozůstatky tohoto ohromného lesa jsou dnes pod ochranou libanonského patriarchy. Návštěva kláštera sv. Antonia z Qožájá (UNESCO). Návrat do Bejrútu. Večeře a nocleh.
5. den: po snídani odjezd do pohoří Šúf , kde se nachází městečko Deir El Kamar , odkud je překrásný výhled na celé údolí i palác Beiteddine s mnoha fontánami a mozaikami. Při návratu do Bejrútu procházka po pobřežní promenádě Kornýš s vyhlídkou na holubí skály. Návštěva Národního muzea a moderního centrálního Bejrútu s náměstím Mučedníků a působivou mešitou Muhammada al-Amína. Po večeři v restauraci transfer na letiště.
6. den: v časných ranních hodinách odlet do Prahy.

18.11. - 23.11.20 středa - pondělí
polopenze letecky (Praha)
Sleva 8% 25 990 Kč 23 911 Kč
cena za 6 dní (4 noci)

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha–Bejrút–Praha
 • dopravu klimatizovaným autokarem
 • 3 noci ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím ve 4* hotelu
 • 1 zkrácený nocleh ve 4* hotelu ve 2lůžkovém pokoji s příslušenstvím po příletu
 • 4x polopenzi
 • vstupy dle programu
 • služby průvodce FIRO-tour
 • služby místního anglicky hovořícího průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

 • Povinné příplatky: vstupní poplatek 20 USD
 • Povinné příplatky: vstupní poplatek 20 USD
 • pojištění léčebných výloh
 • komplexní pojištění - viz str. 11
 • 1lůžkový pokoj (4 990 Kč)