Hlavní stránka
Zájezdy
Francie

Paříž, Bretaň a tajemná NormandiePaříž • Chartres • Rennes • Carnac • Pont Aven • Point du Raz • Locronan • Saint Malo • Mont St. Michel • Rouen • Paříž

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Min. počet účastníků: 36.

Program zájezdu

1. den: odjezd v pozdních odpoledních hodinách z ČR a noční přejezd do Francie.
2. den: ráno příjezd do Paříže , program s průvodcem. Pěší procházka kolem známých pařížských památek ( Eiffelovka, Invalidovna, Notre Dame, Vítězný oblouk, Martova pole aj.). Fakultativně projížďka lodí po Seině. Nocleh.
3. den: po snídani krátká zastávka ve městě Chartres , fakultativně možnost návštěvy katedrály, přejezd do města Rennes, středověkého města s řadou hrázděných domů, odjezd do Carnacu – prohlídka nejvýznamnějšího naleziště pravěkých památek na světě, mj. s třemi tisíci menhirů, krátký výlet na zajímavý poloostrov Quiberon. Nocleh.
4. den: po snídani pojedeme podél pobřeží se zastávkou v typicky bretaňském městečku s přístavem Port Louis . Další zastávka v Pont Aven – „Město čtrnácti mlýnů a patnácti domů”, které v 19. století přitahovalo řadu umělců (P. Gauguin). Concarneau – prohlídka dalšího z typických městeček s jeho nejvýznamnější atrakcí – Ville Close – opevněné město. Odjezd do Quimperu – městečka s nádhernou bretaňskou atmosférou, proslaveného výrobou keramiky s řadou hrázděných domů „ starého města ” a katedrálou. Volno, nocleh.
5. den: po snídani přejezd divokým členitým pobřežím k nejzápadnějšímu výběžku Point du Raz , až 80 metrů nad mořem s úchvatnou vyhlídkou na rozervané skály a bouřící moře, následně členitým pobřežím s řadou typických bretaňských městeček, mj. zastávka v Locronan – s elegantními renesančními domy a nádhernou kaplí, kalvárií a kašnou, přejezd národním parkem d’Armorique k severnímu pobřeží Bretaně, nocleh.
6. den: po snídani odjezd do Saint Malo , „Města korzárů”, kterým město vděčí za největší rozvoj v průběhu 16.–17. století. Prohlídka města a hradu s řadou historických budov a opevnění, odpoledne odjezd k Mont St. Michel – prohlídka unikátního opevněného opatství, které je jedním ze symbolů Normandie a jehož vznik spadá až do 10. století, přejezd do oblasti vylodění spojeneckých vojsk. Nocleh.
7. den: po snídani odjezd do Bayeux , s katedrálou Notre Dame proslavenou 70 metrů dlouhou tapiserií, krátká zastávka v Rouen – místě římské posádky i hlavního města Normandského vévodství. Přejezd na nocleh.
8. den: po snídani prohlídka Paříže. Pěší procházka kolem nejznámějších centrálních památek ( Louvre, Champs-Elysées, Vítězný oblouk a jiné). V pozdních večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
9. den: příjezd zpět do ČR v ranních hodinách.

duben 2021

30.04. - 08.05.21 pátek - sobota
snídaně autokarem
Sleva 12% 14 990 Kč 13 191 Kč
cena za 9 dní (6 nocí)

září 2021

18.09. - 26.09.21 sobota - neděle
snídaně autokarem
Sleva 12% 14 990 Kč 13 191 Kč
cena za 9 dní (6 nocí)

Cena zahrnuje

  • dopravu klimatizovaným autokarem
  • 6 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 2* hotelu se snídaní
  • služby českého průvodce
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb

Cena nezahrnuje

  • pojištění léčebných výloh
  • komplexní pojištění - viz katalog str. 11
  • 1lůžkový pokoj (2 490 Kč)
  • 6 večeří (2 990 Kč)