Hlavní stránka
Zájezdy
Turecko

Putování časem po východním TureckuGaziantep • Kahta • Nemrut • Şanliurfa • Göbeklitepe • Mardin • Midyat • Tatvan • Akdamar • Van • Dogubayazit • Kars • Erzurum • Trabzon

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Min. počet účastníků: 25

Program zájezdu

1. den: odlet do Gaziantepu přes Istanbul, nocleh v Gaziantepu.
2. den: po snídani se projdeme historickým centrem města, plném bazarů, hanů, řemeslnických dílen a lázní. Navštívíme pevnost, odkud je nádherný výhled na město, a seznámíme se s historií oblasti po 1. sv. válce. Dále navštívíme 2. největší muzeum mozaik na světě. V nové moderní budově uvidíte mozaiky z antického města Zeugma . V roce 2015 bylo toto město vyhlášeno hlavním městem kulinářských zážitků, proto i vy budete mít možnost ochutnat některou ze zdejších specialit a zakoupit nejlepší pistácie z celého Turecka. Přejezd do města Kahta , nocleh.
3. den: ráno odjezd k hoře Nemrut . Tato hora byla pohřební mohylou kommagenských králů a centrem nového náboženství, které se mělo z této hory šířit. Plošina hory je vyzdobena nejen obrovskou pohřební mohylou, ale i sochami králů v nadživotní velikosti. Odtud budete moci obdivovat krásu okolních hor a záhyby Ataturkovy přehrady. Poté navštívíme další místa spojená s historií království Kommagene – Karakušskou mohylu , Arsameiu – hlavní město království s nádhernými skalními reliéfy a Cenderský most . Přejezd do města Sanliurfa , nocleh.
4. den: po snídani prohlídka Sanliurfy. Navštívíme jeskyni , kde se podle pověsti skrýval prorok Abraham před hněvem tyrana Nemruta, a Kapří jezero , které je rovněž spojeno s postavou proroka Abrahama. Z citadely si prohlédneme město shora. Dále navštívíme bazar, kde zažijete pravou orientální atmosféru, uvidíte kovotepce i jiné řemeslníky, kteří mají své dílny přímo na bazaru, a ucítíte vůni kávy a koření. Poté odjezd do místa Gobekli tepe . Toto místo je označováno jako jeden z největších archeologických nálezů poslední doby. Jedná se o několik svatyní ukrytých v nitru kopce, jejichž stáří se odhaduje na 10 000 let př. n.l. Tyto svatyně jsou tvořeny obelisky o výšce 3 – 5 metrů pokrytými rytinami. Toto místo zcela mění náš pohled na historii tohoto období. Přejezd do Mardinu , nocleh.
5. den: po snídani prohlídka Mardinu , půvabného starobylého města postaveného z medově zbarveného pískovce. Nejprve vystoupáme pod citadelu, odkud je ohromující výhled na Mezopotámskou nížinu. Dále se podíváme do městského muzea umístěného v paláci guvernéra, kde se seznámíme s historií města a celé oblasti. Mardin bylo město s početnou křesťanskou komunitou, a proto se zde nachází řada kostelů a klášterů. Navštívíme tzv. Šafránový klášter z 5. století, který dostal jméno podle barvy kamene, ze kterého je postaven. Zdejší mniši stále používají jako liturgický jazyk aramejštinu, jazyk, kterým mluvil Kristus. Přejezd do Midyatu, nocleh.
6. den: po snídani prohlídka města Midyat , nádherného zlatavého města, které bylo donedávna sídlem komunity Asyřanů. I v tomto městě najdeme řadu krásných domů, z nichž některé jsou otevřeny pro veřejnost jako muzeum. V Midyatu sídlí početná skupina křesťanů, kteří jsou vynikajícími stříbrotepci. Jejich výrobky můžete obdivovat na zdejším trhu. Během cesty k jezeru Van pojedeme po planině, která se nazývá Hora služebníků božích a na níž se nachází řada klášterů. Dle časových možností návštěva jednoho z těchto klášterů. Přejezd k jezeru Van, do města Tatvan. Odsud vyjedeme k vyhaslé sopce Nemrut (3 000 m n.m) se 4 kráterovými jezery a nádherným výhledem na jezero Van. V době, kdy byla tato sopka činná, její aktivita vytvořila Vanské jezero. Nocleh v Tatvanu.
7. den: po snídani pojedeme kolem nádherného jezera Van . U jižního břehu jezera Van se nachází ostrov Akdamar, kde navštívíme jeden z nejlépe zachovalých arménských kostelů z 10. století. Tento kostel je překrásnou ukázkou arménské architektury s freskami s biblickými motivy. Během přejezdu do města Van se můžete kochat výhledy na jezero, které se nachází v nadm. výšce 1 600 m , je lemováno horami a je v něm sytě modrá voda. V městě Van navštívíme skálu s pevností z dob pradávné Urartské říše , která se zde rozkládala. Cestou do pevnosti uvidíte urartské klínopisné písmo a hrobky několika urartských králů. Z pevnosti si ukážeme, kde se nacházelo původní město Van. Dále dle časových možností navštívíme středověkou kurdskou pevnost Hošap , postavenou v horách. Nocleh ve Vanu.
8. den: po snídani odjezd do pohraničního města Dogubeyazit , které se nachází pod horou Ararat. Cestou zastávka u vodopádu Muradiye . V Dogubeyazitu si prohlédneme monumentální palác Isaka Paši ze 17. století. Obdivovat zde můžete zejména harém se 14 ložnicemi, podlahovým vytápěním a lázněmi. Dále se vám naskytnou nádherné výhledy na biblickou horu Ararat . Podíváme se také na místo, kde údajně přistála Noemova archa. Přejezd do Karsu na ubytování.
9. den: po snídani prohlídka města Kars . Kars byl v 10. století hlavním městem Arménského království, v 19. století patřilo město Rusku. Navštívíme kostel Apoštolů a mešitu Fethyie , která byla v 19. století postavena jako ruský kostel. Dále odjedeme do arménského města Ani . Ani se koncem 10. století stalo hlavním městem Arménského království, v této době také nastal největší rozkvět města. Arméni byli mistři ve zpracování kamene. Proto zde uvidíte zachovalé hradby, pevnost, lázně a zejména kostely a katedrálu z načervenalého pískovce zdobenou krásnými reliéfy. Přejezd do Erzurumu na nocleh.
10. den: po snídani prohlídka Erzurumu , nejvýše položeného města v Turecku (1 950 m n.m). Horizont města krášlí malebné siluety hor. Symbolem města je Cifteli minaret medrese , což je koránová škola se 2 minarety. Přejezd do Trabzonu. Po cestě nás čeká návštěva kláštera Sumela . Byzantský klášter byl vybudován ve 4. st. v jeskyni na vysokém skalním útesu nad údolím s divokou horskou říčkou. Tento klášter, který vypadá jako vlaštovčí hnízdo přilepené na skále, je zdoben nádhernými malbami s biblickými motivy. Přejezd do Trabzonu na nocleh.
11. den: po snídani transfer na letiště (v případě pozdějšího odletu a možnosti prohlídka Trabzonu), odlet přes Istanbul do Prahy.

červen 2021

03.06. - 13.06.21 čtvrtek - neděle
polopenze letecky (Praha)
Sleva 12% 38 990 Kč 34 311 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)

září 2021

09.09. - 19.09.21 čtvrtek - neděle
polopenze letecky (Praha)
Sleva 12% 38 990 Kč 34 311 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Gaziantep a Trabzon - Praha s přestupy v Istanbulu
 • dopravu klimatizovaným autokarem
 • 10 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech 3/4
 • 10 polopenzí
 • služby průvodce FIRO-tour
 • služby místního průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

 • pojištění léčebných výloh
 • komplexní pojištění - viz katalog str. 11
 • 1lůžkový pokoj (7 990 Kč)
 • vstupy (cca 100 EUR)
 • dobrovolné bakšišné